За купувача

Купувачите на недвижими имоти са такива, които купуват имот за удовлетворяване на лични нужди и такива, които купуват имот с цел реализиране на доходност, затова ние съветваме нашите клиенти съобразно техните потребности и така, че да направят най-добрата сделка.

Нашият сайт Ви дава възможност да ни пишете какъв имот търсите и след това ние да се свържем с Вас с конкретни предложения отговарящи на търсенето Ви.

1. ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ БРОКЕР
Ако желаете можете да си изберете брокер от фирмата за съвет или консултация.
Може да посетите най-близкия офис на „Борса имоти“ ООД.

2. ИЗБЕРЕТЕ ИМОТ ЗАЕДНО С ВАШИЯ БРОКЕР

  • Обяснете ни подробно Вашите изисквания;
  • Споделете целта на покупката на имота;
  • Искайте пълна информация за имота: снимки, разпределения, подробности за местоположението;
  • Отидете на огледи на избраните от вас имоти;
  • След огледите обсъдете с брокера дали предложените имоти отговарят на Вашите изисквания или искате да ви се предложат други оферти;
  • След като изберете имот, се сключва предварителен договор, които ви гарантира, че този имот няма да се продаде на друг клиент, до сключването на договора за покупко-продажба.


3. КРЕДИТИРАНЕ
В случай, че желаете да закупите имот с кредит, се запознайте с условията на банките, с които работим.

4. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА
Когато приемете предложената цена и условия на продавача, „Борса имоти“ ООД организира сключването и подписването на предварителен договор за покупка на избрания от Вас имот.

Договорът се сключва на основание Закона за задълженията и договорите, изготвя се от нас и се подписва в присъствието на брокера, представляващ продавача и купувача. С подписания предварителен договор за покупко-продажба купувача предоставя на продавача задатък (10 % от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт). В деня на подписването на предварителния договор се заплаща договореното възнаграждение на „Борса Имоти“ ООД. До сключването на нотариалния акт брокера със съдействието на продавача събира всички документи за собственост, прави проверка за вещни тежести и предава на нотариуса необходимите документи за извършване на сделката, като купувачът има право да избере нотариус.Работата на брокера приключва след нотариалното прехвърляне на собствеността и влизане във владение на купувача. В деня на подписване на предварителния договор купувача заплаща договореното възнаграждение на „Борса имоти“ ООД.Горе