Кредити за закупуване на недвижими имоти

Важно е да проучите и сравните предлаганите от различните финансови институции условия по ползване на кредит.

Основните фактори за избора на кредит, са общата му цена – лихви, такси и комисионни, размерът на кредита спрямо пазарната цена на имота при ипотечен заем и срокът за отпускане.

В сайтовете на банките, с които работим можете да видите подробните изисквания за кредитите както и необходимите документи.

„Уникредит Булбанк“ АД

„Обединена българска банка“ АД

„Експресбанк“ АД

„Банка Пиреос България“ АД

„Инвестбанк“ АД

„Първа инвестиционна банка“ АДГоре