Хотел-град Враца, _център

№: 5575

цена по дог.


ХОТЕЛ - гр. Враца, Център, съществуваща сграда, построена през 1987 г., с обща разгъната застроена площ 5 256 кв.м., състояща се от 5 броя тела (блокове) – тяло (блок) 1 – РЗП 322 кв.м., на 2 етажа, 1-ви етаж – складови помещения, гардероб, санитарни помещения, 2-ри етаж – ресторантска част, тяло (блок) 2 – РЗП 1 408 кв.м., на 3 етажа, приземен етаж – студена кухня, складово помещение, хладилни камери и санитарни възли, 1-ви етаж – административна канцеларии, физиотерапия, методичен кабинет, складове, 2-ри етаж – пленарна зала, фоайета, заседателна зала, склад, офис, санитарен възел, тяло (блок) 3 – РЗП 610 кв.м., на 5 етажа – хотелска дейност, тяло (блок) 4 – 1 832 кв.м., на 5 етажа, приземен етаж – складове, абонатна, работилници, пералня, 1-ви етаж – хотелска дейност, складове, санитарни възли, администрация на хотела, 2-ри, 3-ти и 4-ти етажи – хотелска дейност, тяло (блок) 5 – РЗП 866 кв.м., на 3 етажа, приземен етаж – салон, сауна, санитарен възел, 1-ви етаж – фоайе хотел, рецепция хотел, офиси, гардероб, санитарни възли, 2-ри етаж – кафе-аператив, Магазин - РЗП 218 кв.м., на 1 етаж, за спортни стоки, бюро с администрация, санитарни възли, складове, трафопост, парокотелно помещение и 3 бр. гаражи. За сградата е изготвен и одобрен идеен проект с издадено разрешение за строеж за „Пристройка, надстройка и вътрешно проустройство“. Към момента сградата не функционира и от проекта остават да бъдат изпълнени около 30 % от предвидените строително-монтажни работи. Захранване с електричество, вода и канализация, газификация на района. Съгласно проекта съществуващата сграда се пристроява, надстроява и преустройва с цел създаване на хотелски комплекс висока категория (четири или пет звезди), като се запазва функционалната структура и зониране. На партерното ниво са главния вход, приемно фоайе с рецепция, лоби, пиано бар, кафене, хотелски стаи и административен офис, които са в предната част към площадното пространство, оформено пред комплекса. В приземния етаж са конферентен блок с три конферентни зали, СПА център, покрит плувен басейн, технически помещения и хотелски стаи. На първия етаж са бална зала, главна кухня и хотелски стаи. На втори етаж освен хотелски стаи е проектиран и панорамен бар. Третият етаж е само с хотелски стаи. Четвърти етаж – офиси и технически помещения. Пристрояват се два обема – хотелски стаи в нов пететажен обем към съществуващо тяло (блок) 1 и покрит плувен басейн, до тяло (блок) 2 и 3, тела (блок) 1 и 3 се надстрояват с по един етаж. Съществуващата сграда е изпълнена по два строителни способа – хотелска част – пакето-повдигани плочи, обществено-обслужващата част и бивша административна част – монолитен способ със скелетно-гредова конструктивна схема. Технически показатели: Сградата е разположена в собствен поземлен имот с площ от 5 630 кв.м.. Застроена площ сграда 2 798 кв.м., в това число покрит проход 253 кв.м., разгъната застроена площ (със сутерен) 11 379 кв.м.. Брой стаи: 76, от които единични – 9, двойни – 67, апартаменти – 3, апартаменти лукс – 5, общ брой легла – 175. Сградата може да бъде разделена на два основни блока с различно функционално съдържание – Блок А – за апарт хотел или самостоятелни апартаменти – необходимо е проектиране, включващо преустройство на хотелските стаи в апартаменти и нов обем на самостоятелно стълбище и асансьор и Блок Б – за хотел - всички останали обеми на сградата. Цена и условия на сделка, след среща и оглед на имота.


местоположение:
България, град Враца, _център


Квадратура
0 m2
РЗП
11379 m2
Категория
5 звезди
Брой дв. стаи
1
Басейн
Да
Планински
Не
Морски
Не
Курортен комплекс
Не
Вилно селище
Не
Градски
Да
Ресторант
Да
Тераси
Да
Тип отопление
лок. отопление
Телефон
Не
Обзавеждане
Не
Рампа
Да
Транспортен достъп
Да
Разработен
Не

Горе