Услуги

„Борса имоти“ ООД извършва следните услуги с недвижими имоти:

  • Консултации
  • Посредничество
  • Управление
  • Проучване, анализ и пазарни оценки


Горе