Селскостопанска сграда-област Враца, с.Лиляче

№: 4828

цена 650 000 BGN


СТОПАНСКИ СГРАДИ с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - с.Лиляче, общ.Враца, местност „Край село“, имотът включва ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - 23.128 дка, IX-та категория, начин на трайно ползване - стопански двор, граници и съседи - полски път Община Враца, населено място с.Лиляче, пасище, мера Община Враца и построените в него 8 броя СТОПАНСКИ СГРАДИ: № 02 – ОВЧАРНИК – площ 1 229 кв.м., № 04 – СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – площ 198 кв.м., № 05 – СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – площ 197 кв.м., № 06 - СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – площ 479 кв.м., № 07 - СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – площ 126 кв.м., № 08 – СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – площ 82 кв.м., № 09 – ОВЧАРНИК – площ 1 110 кв.м., № 11 – ОВЧАРНИК – площ 1 356 кв.м., както и с изградената ел.мрежа за ниско напрежение. В имота са изпълнени следните подобрения: - изцяло ограден, от всички страни е изпълнена масивна ограда – бетонови колони и тухлена зидария върху бетонов пояс с бетонова шапка. Зидарията е от тухли четворка на долома, измазани двустранно с вароциментова мазилка. Дължината на оградата е 620 линейни метра, височина 2,00 м.. - три броя входни метални врати с размери 8/1,80 м – две разположени от южната страна, представляващи официален вход към имота и вход за животните с дезинфекционна вана, вход от източната страна за автомобили. - около сградите са изпълнени бетонови настилки; незастроените части в по-голямата част са покрити с асфалтобетонова настилка; частично разрушена. Сградите имат следните характеристики: Сграда № 02 – ОВЧАРНИК – застроена площ - 1 229 кв.м., на 1 етаж, построен 1978 г., с Г-образна форма и е разположен в северозападната част на имота; конструкция - полумасивна – носещи тухлени стени със стоманобетонови пояси; покрив - двускатен – дървена конструкция, с дървени колони и ферми, с покритие от керемиди; инсталации - няма; дограма – дървена; разпределение - преддверие и две битови помещения на входа в северната част и четири преходни помещения за отглеждане на животни; стени – неизмазани; сградата не се ползва от години и е полуразрушена. Сграда № 04 – СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ /НАВЕС ЗА ХРАНЕНЕ/ - застроена площ – 198 кв.м., на 1 етаж, построен 1978 и 1981 г.; навесът е залепен към западната фасада на сграда № 06 – доилно; покрив - метална и дървена конструкция с покритие от ламаринени платна; инсталации – няма; навесът представлява два огледално разположени навеса, затворени от три страни с тухлени стени, като едната стена представлява западната фасада на сграда № 06 – доилно; довършителни работи - стени – частично измазани с вароцимиментова мазилка, под бетонов; състояние - не се ползва; довършителните работи са в задоволително състояние. Сграда № 05 – СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ /НАВЕС ЗА ХРАНЕНЕ/ - застроена площ – 197 кв.м., на 1 етаж, построен 1978 и 1981 г.; навесът е залепен към източната фасада на сграда № 06 – доилно; покрив - метална и дървена конструкция с покритие от ламаринени платна; инсталации - няма; навесът представлява два огледално разположени навеса, затворени от три страни с тухлени стени, като едната стена представлява източната фасада на сграда № 06 – доилно; довършителни работи - стени – частично измазани с вароциментова мазилка, под бетонов; състояние - не се ползва; довършителните работи са в задоволително състояние. Сграда № 06 - СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ /ДОИЛНО/ - застроена площ – 479 кв.м., на 1 етаж, построен 1978 г.; сградата е разположена в североизточната част на имота; конструкция - полумасивна, с частични железобетонни елементи, с тухлени стени; покрив - метална и дървена конструкция, покрита с ламаринени платна; инсталации - електрическа и ВиК; степен на завършеност - 100 %; разпределение – пункт за събиране на мляко, машинно отделение, стая за доячи, преддоилни зали, разположени от западната страна на пункт за млекосъбиране, представляващ две огледални зали, с вътрешна връзка и самостоятелни входове от северната фасада и от южната фасада на сградата, доилна зала, разположена от източната страна на пункт за млекосъбиране; довършителни работи - пункт за събиране на мляко - под – теракота, стени и тавани облицовка с ПВС плоскости, дограма – ПВС, в останалите помещения – настилки – циментова замазка и бетонови стени, тавани – вароциментова мазилка, дограма – метална и дървена; състояние - не е в експлоатация; довършителните работи са в задоволително състояние. Сграда № 07 - СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ /СКЛАД/ - застроена площ – 126 кв.м., на 1 етаж, построен 1981 г.; разположен на западната граница на имота; конструкция - масивна с железобетонови елементи, с тухлени стени; покрив - метална конструкция с покритие от ламаринени платна; инсталации - електрическа; фасада - вароциментова мазилка; дограма - метална; разпределение - състои от три помещения със самостоятелни входове, като две от тях имат и вътрешна връзка; довършителни работи - подове – бетонови, стени – вароциментова мазилка, дограма –метална; състояние – ползва се по предназначение – за склад, довършителните работи са в добро състояние. Сграда № 08 - СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ /КОЛИЕН КАНТАР/ - застроена площ – 82 кв.м., на 1 етаж, построен 1981 г.; разположен в югоизточната част на имота, източно от входния портал; конструкция - масивна с железобетонни елементи, с тухлени стени; покрив - плосък, с железобетонна плоча; инсталации - електрическа; фасада - вароциментова мазилка; дограма - метална и дървена; разпределение - състои се от две преходни помещения; пред сградата е изграден метален навес върху бетонова площадка; довършителни работи - подове – бетонови, стени – вароциментова мазилка, дограма –метална; състояние - не се ползва, в задоволително състояние - счупени стъкла, частично паднала мазилка. Сграда № 09 - ОВЧАРНИК – застроена площ 1 110 кв.м., на 1 етаж, построен 1983 г. и реконструиран 2011 г.; сградата е П образна, разположена в югоизточната част на имота; конструкция - масивна, стоманобетонова с тухлени стени; покрив - двускатен – дървена конструкция, с покритие от керемиди, с дъсчена обшивка на стрехите, минеравна вата и платна от фазер в помещенията; инсталации – електрическа и ВиК; степен на завършеност: 100 %; разпределение – битови помещения /състоящи се от коридор и две стаи/, разположени от западната и източната страна и обор, състоящ се от две малки зали за малки кози, разположени от западното и източното крило на сградата и голяма зала по цялата дължина на сградата; довършителни работи - настилки – бетонов под, стени – вароциментова мазилка, тавани – фазерни платна с минерална вата, дограма – метална; инсталации – електрическа и ВиК; състояние – основен ремонт и преустройство през 2011 г., сградата не е в експлоатация, довършителните работи са в много добро състояние, с перспектива за бъдещо ползване. Сграда № 11 – ОВЧАРНИК - застроена площ 1 356 кв.м., на 1 етаж, построен 1983 г. и реконструиран 2011 г.; сградата е П образна, разположена в югоизточната част на имота; конструкция - масивна, стоманобетонова, с тухлени стени; покрив - двускатен - дървена конструкция, с покритие от керемиди, с дъсчена обшивка на стрехите, минерална вата и платна от фазер в помещенията; инсталации – електрическа и ВиК; степен на завършеност: 100 %; разпределение - битови помещения /състоящи се от коридор и две стаи/, разположени от западната и източната страна и обор, състоящ се от две малки зали за малки кози, разположени от западното и източното крило на сградата и голяма зала по цялата дължина на сградата; довършителни работи - настилки – бетонов под, стени – вароциментова мазилка, тавани – фазерни платна с минерална вата, дограма – метална; инсталации – електрическа и ВиК; състояние - основен ремонт и преустройство през 2011 г., сградата не е в експлоатация, довършителните работи са в много добро състояние, с перспектива за бъдещо ползване.


местоположение:
България, област Враца, с.Лиляче


Квадратура
4777 m2
Телефон
Не
Обзавеждане
Не
Интернет
Не
Охрана
Не
Паркинг
Не

Горе