Производствен цех-град Враца, Източна промишлена зона

№: 5179

цена 350 000 EUR


ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА – Източна промишлена зона, работещ цех за производство на интериорни врати и мебели, поземленият имот е с площ – по документ собственост 1 402 кв.м. и по кадастър 1 488 кв.м., в него са построени – офисна сграда, производствено хале – дограма, монтажно-складово хале, склад и обслужващи площи, офисната сграда е със ЗП – по документ собственост 71 кв.м. и по кадастър 66 кв.м., РЗП – 215 кв.м. и застроен обем 680 куб.м., състои се от полуприземен етаж – кота -2.80 м – входно фоайе, битовка, съблекалня, умивалня и отделни сервизни помещения – тоалетна и баня, вътрешно стълбище към горни етажи, 1-ви етаж – кота 0.00 м - входно фоайе, изложбена зала, портиер, умивалня и отделни сервизни помещения – тоалетна и баня, вътрешно стълбище към горен етаж, 2-ри етаж – кота +2.80 м – фоайе, кабинет, офис, умивалня и отделни сервизни помещения – тоалетна и баня, тераса, довършителните работи са изпълнени и сградата се ползва по предназначение, производствено хале на 1 етаж – ЗП – по документ собственост 118 кв.м. и по кадастър 117 кв.м., застроен обем – 890 куб.м., пристройка към производствено хале – с площ по кадастър 97 кв.м., производственото хале е с височина около 6 м, монтажно-складово хале на 1 етаж – ЗП – по документ собственост 385 кв.м. и по кадастър 206 кв.м., застроена кубатура – 920 куб.м., склад – с площ по кадастър 93 кв.м., монтажно-складовото хале и склада са с височина около 4 м, сградите са въведени в експлоатация през 2006 г. и се използват като производствена база за интериорни врати и мебели, имотът е свързан към водопроводната и канализационната мрежа на града, захранен е с ел. енергия и индивидуална партида с мощност 100 kW, изградени и функциониращи са локална инсталация за отопление /дърва и въглища/, както и инсталации за пожароизвестяване, видеонаблюдение, СОТ, имотът е с вход и изход за товаро-разтоварване на стоки, ограден е с ограда с плътна и прозирна част, свободните /незастроени/ площи са озеленени и добре поддържани, пред имота има възможност за паркиране, до имота се стига по новоасфалтиран път, който има връзка с и е в непосредствена близост до основни пътни артерии в града, имотът е разположен в разработена и благоустроена част от промишлената зона на Враца, имотът се продава и/или се дава под наем, продажна цена 350 000 Евро без ДДС, наемна цена 2 000 лв без ДДС


местоположение:
България, град Враца, Източна промишлена зона


Квадратура
764 m2
Височина на сградата
6 м
Регулация
Да
Ток
Да
Описание ток
трифазен
Мощност ток
100 kW
Вода
Да
Описание вода
промишлена
Канализация
Да
Собствен водоизточник
Не
Оградено
Да
Портал
Да
Товарен вход
Да
Охрана
Да
Собствен терен
Да
Описание собствен терен
1402 кв.м.
Машини и съоръжения
Не
Отдалеченост от населено място
км

Горе