Производствено помещение-град Враца, Източна промишлена зона

№: 5573

цена по дог.


ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА - гр.Враца, Източна промишлена зона, в близост до ул. Васил Кънчов, една от главните пътни артерии в града и отклонение на Е79, близо до входа на града от към гр. София, комуникативно местоположение. Състои се от 7 бр. производствени и обслужващи сгради с разгъната застроена площ 4 906 кв.м., от които производствени сгради на един етаж 4 482 кв.м., административна сграда на 2 етажа със застроена площ 198 кв.м. и с разгъната застроена площ 396 кв.м., постройка на допълващо застроявене 226 кв.м.. Сградите са разположени в два поземлени имота с площ 4 538 и 2 263 кв.м. или с обща площ 6 801 кв.м.. Сградите са: с две ел.захранвания с мощност 0.329 и 0.198 MW, слаботокова инсталация, телефонизация и две оптични мрежи, с две захранвания с вода и канализация, газифицирани, с изградена отоплителна инсталация в производствената част – газово-лъчиста, с инсталация за сгъстен въздух. В отлично конструктивно и функционално състояние са и са с функционална връзка помежду си. Разположените в поземления имот с площ 4 538 кв.м. сгради са със следните характеристики: Сграда – 764 кв.м., 1 етаж - промишлена сграда, височина - 5.50 м (до долния пояс на металните ферми е 4.90 м, до билото 6.60 м), в експлоатация от 2006 г., сглобяема метална носеща конструкция, основи - чашковидни фундаменти, оградни и преградни стени – панели ”Пено полиетиленови”, покривна конструкция с метални ферми с покривно покритие – топлоизолационни “сандвич” панели тип “Изополи”, едно общо помещение, входове с метални врати с механизъм, шлайфан бетон, Сграда – 843 кв.м., 1 етаж - складова база, склад, в експлоатация от м.02.2014 г., сглобяема метална носеща конструкция, основи – единични стоманобетонни фундаменти и колони от стоманени профили със сглобяеми оградни стени, покривно покритие с покривни панели, едно общо помещение, вход с метална врата с механизъм, подова настилка - шлайфан бетон, Сграда – 226 кв.м., 1 етаж - постройка на допълващо застрояване, в експлоатация от м.03.2014 г., сглобяема метална носеща конструкция, основи – единични стоманобетонни фундаменти и колони от стоманени профили, сглобяеми стени от три страни, покривно покритие с покривни панели, едно общо помещение, вход с метална врата с механизъм, шлайфан бетон, Сграда – 1 690 кв.м., 1 етаж – производствена сграда, в експлоатация от м.05.2015 г., сглобяема метална носеща конструкция, основи - чашковидни фундаменти, оградни и преградни стени – панели ”Пено полиетиленови”, покривна конструкция с метални ферми с покривно покритие – топлоизолационни “сандвич” панели тип “Изополи”, еднопространствен обем, разделен на две части, в едната част административно-битов тракт на две нива (вкл. офиси, съблекални, санитарни помещения, стаи за персонала и помещение за хранене), другата част е производствена, шлайфан бетон. Разположените в поземления имот с площ 2 263 кв.м. сгради са със следните характеристики: Сграда – 599 кв.м., 1 етаж - промишлена сграда, монолитна стоманобетонна конструкция, външни стени – панели, покрив - покривни панели с хидроизолация, едно голямо помещение с височина 8 м, мостови кран с подкранов път и битова част в изградено второ ниво в част от подпокривното пространство, в североизточната част на сградата през 2012 г. е изградена метална конструкция на две нива, на първо ниво съблекални, санитарни помещения и стаи за персонала, второ ниво офис и склад, дограма - метална с остъкление, под - шлайфан бетон, Сграда – 586 кв., 1 етаж - промишлена сграда, в експлоатация от 2006 г., сглобяема метална носеща конструкция, основи - единични стоманобетонни фундаменти и колони от стоманени профили със сглобяеми оградни стени, външни стени - пено-полиетиленови панели, покрив - метална конструкция с покритие от топлоизолационни сандвич панели, едно помещение, под - шлайфан бетон, Сграда – застроена площ - 198 кв.м., разгъната застроена площ – 396 кв.м., 2 етажа – кота +0.00 и +3.45 м - административно, делова сграда, в експлоатация от м.01.2007 г., монолитна, скелетно-гредова схема на носещите елементи, стоманобетонни колони, греди и междуетажни подови конструкции, покривна конструкция - плосък покрив с вътрешно отводняване, оградни и преградни стени - тухлена зидария, отопление с централна климатична инсталация, слаботокова инсталация, телефонизация и оптичен интернет. Незастроена част от поземлените имоти (дворно място) е с настилка от асфалт, бордюри и ограда. Имотът е в отлично състояние и е годен за експлоатация, без необходимист от ремонт. Съседните имоти са работещи производствени, складови и логистични бази. Условия и цена на сделката, след среща и оглед на имота.


местоположение:
България, град Враца, Източна промишлена зона


Квадратура
4906 m2
Височина на сградата
5.50 м
Регулация
Да
Ток
Да
Описание ток
трифазен
Мощност ток
0.329 MW
Вода
Да
Описание вода
промишлена
Канализация
Да
Собствен водоизточник
Не
Оградено
Да
Портал
Да
Товарен вход
Да
Охрана
Не
Собствен терен
Да
Описание собствен терен
6 801
Машини и съоръжения
Не
Отдалеченост от населено място
0 км

Горе