"Борса Имоти" ЕООД

Такси и комисионни

  • Консултации – няма такса
  • Посредничество – комисионна в следните размери:
  • 2,5 % от продажната цена, но не по-малко от 400,00 лв – плаща се от всяка от страните по сделката – продавач и купувач
  • 50 % от наемната цена, но не по-малко от 100,00 лв – плаща се от всяка от страните по сделката – наемодател и наемател
  • договор за изключителни права – отстъпка от комисионната
  • Управление – комисионна - индивидуално договаряне
  • Проучване, анализ и пазарни оценки – комисионна - индивидуално договаряне 2012 "Борса Имоти" ЕООД. Всички права запазени.
Жил. кооперация "2-ри юни" | Жил. кооперация "Панорама" | Жил. кооперация "28 октомври" |
Bulned Vratza Stone | "Инвест Пропърти" АДСИЦ