"Борса Имоти" ЕООД

Организация, структура и управление

„Борса имоти“ ЕООД се състои от Офис „Централен“, офис „Агенция имот“ и офис „София“. Екипът на Офис „Централен“ организира дейността и управлява недвижими имоти собственост на фирмата, Офис „Агенция имот“ обслужва клиенти на посредническия пазар, а Офис „София“ управлява недвижими имоти собственост на фирмата.
2012 "Борса Имоти" ЕООД. Всички права запазени.
Жил. кооперация "2-ри юни" | Жил. кооперация "Панорама" | Жил. кооперация "28 октомври" |
Bulned Vratza Stone | "Инвест Пропърти" АДСИЦ