"Борса Имоти" ЕООД

Нотариуси

„Борса Имоти“ ЕООД работи със следните нотариуси:


СНЕЖАНА ПЕТКОВА
адрес: бул.“Христо Ботев“ 19 А, ет.1
телефон: 092/661230, 661737


ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ
адрес: бул.“Христо Ботев“ 19 А, ет.1
телефон: 092/661737, 660858,
факс: 092/660852 


Клиентите имат право да изберат свой нотариус.
2012 "Борса Имоти" ЕООД. Всички права запазени.
Жил. кооперация "2-ри юни" | Жил. кооперация "Панорама" | Жил. кооперация "28 октомври" |
Bulned Vratza Stone | "Инвест Пропърти" АДСИЦ