"Борса Имоти" ЕООД

История

„Борса Имоти” ЕООД е регистрирано през 2003 г. като приемник на ЕТ “Михаил Петков“ учредено през 1992 г.. Предмет на дейност на фирмата е посредническа и консултантска дейност по наемане, арендуване, покупка, продажба, обслужване, управление и поддържане на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, по осъществяване на строителство, по финансиране на проекти, свързани с недвижими имоти, по инвестиране в такива проекти, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности.


„Борса имоти“ ЕООД е една от водещите агенции за недвижими имоти в Северозападна България, която вече 20 години успешно взема участие в пазара на имоти на територията на гр.Враца, Монтана, Видин и София. Фирмата посредничи при сделки с недвижима собственост, управлява имоти, участва в приватизационни сделки, извършва строителство, изготвя и реализира проекти, свързани с придобиването, изграждането, подобрение, продажбата и отдаването под наем на недвижими имоти, а също и извършва адекватен анализ на пазарните тенденции свързани с недвижими имоти.


Фирмата е съучредител на „Националното сдружение за недвижими имоти“ (НСНИ) в България.
2012 "Борса Имоти" ЕООД. Всички права запазени.
Жил. кооперация "2-ри юни" | Жил. кооперация "Панорама" | Жил. кооперация "28 октомври" |
Bulned Vratza Stone | "Инвест Пропърти" АДСИЦ