"Борса Имоти" ЕООД

Ако продавате имот

Ако сте решили да продавате Вашия имот е необходимо да получите максимално вярна първоначална информация за състоянието на пазара на имоти и за цените на отделните типове имоти в конкретния район. Наш брокер ще Ви консултира за цените и ще отговори на въпросите Ви.

Можете да обявите Вашия имот за продажба, като се свържете с офис на „Борса имоти“ или като попълните формата за публикуване на обява. Можете да посетите най-близкия Ви офис и да получите необходимата предварителна консултация, да определите цената на имота и да сключите договор за посредничество при продажба на имот.
 
1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА НА ИМОТА
 
Брокерите на „Борса имоти“ задължително дават своето аргументирано становище по отношение на възможната продажна цената на имота.

Клиентът - продавач има право да не се съобрази с определената цена и да обяви имота на цена, посочена от него.

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ОГЛЕД
 
След приемането на Вашата оферта е задължително брокера предварително да посети Вашия имот. При първоначалният оглед на имота брокера ще направи снимки, ще заснеме размерите на основните помещения, ще събере необходимата конкретна информация за състоянието на имота и прилежащата инфраструктура.
 
3. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СРЕЩИ И ОГЛЕДИ С КЛИЕНТИ
 
Огледите на имота могат да бъдат осъществявани с или без присъствието на собственика (или на негов представител). Това зависи от конкретните възможности и договорки.

Вашият брокер предварително ще Ви уведомява за огледите с потенциални купувачи, като съгласува с Вас времето на провеждането им.

По време на предлагането на имота и провеждането на огледи Вие ще бъдете в непрекъснат контакт с Вашия брокер.

Ще получавате информация за резултата от предлагането на имота и провежданите огледи.
 
4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕПОЗИТ
 
При условие, че потенциален купувач изрази намерение да купи имота, той може да предостави на съхранение в Борса Имоти депозит.

С предоставянето на такъв депозит имота е резервиран за определен срок до подписването на предварителен или окончателен договор за покупко-продажба.

„Борса имоти“ поема задължението да съхранява депозита и да го предостави на продавача при изпълнението на определени условия.
 
5. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА

При условие, че продавача приема предложените му от купувача условия за сделка, „Борса имоти“ организира сключването на Предварителен договор за покупко- продажба.

Договорът се сключва на основание чл.19, ал.2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), изготвя се от „Борса имоти“ и се сключва в присъствието на брокера, представляващ продавача и купувача.
С подписаният предварителен договор купувача предоставя на продавача капаро (10 % от продажната цена) и двете страни се споразумяват в определен срок и при договорени продажна цена и условия да се явят пред нотариус и да сключат Окончателен договор (Нотариален акт).

При сключването на предварителния договор брокера на „Борса имоти“ ще Ви изясни всички въпроси и процедури свързани с удостоверяването на сделката пред нотариус, вписването на сделката, начина на разплащане, превеждането и получаването на сумите по продажната цена, банкови преводи, ползване на кредити, вписване на ипотека, и т.н.

Ако купувача впоследствие откаже да купи имота, платеното капаро (10 % от продажната цена) остава за продавача.

В деня на подписване на предварителния договор продавача заплаща договореното възнаграждение на „Борса имоти“.
 
6. СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР (Нотариален акт)
 
„Борса имоти“ подготвя документите за сключването на нотариален акт и осигурява Нотариус за сделката без да начислява допълнителни хонорари.
Въпреки това продавача има право да възложи подготовката на документите на свой адвокат или нотариус.

В такива случаи „Борса имоти“ се съобразява с изискването на клиентите.
Вашият брокер присъства до Вас при подписването на нотариалният акт и при получаването на договорената продажна цена на имота. 
2012 "Борса Имоти" ЕООД. Всички права запазени.
Жил. кооперация "2-ри юни" | Жил. кооперация "Панорама" | Жил. кооперация "28 октомври" |
Bulned Vratza Stone | "Инвест Пропърти" АДСИЦ