"Борса Имоти" ЕООД

Ако отдавате имот

Изберете брокер, с който ще работите и се доверете на неговата преценка, защото ако искате сигурен доход е важно да намерите сериозен наемател. Вашият брокер ще Ви даде съвет и за наемната цена.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОГЛЕД НА ИМОТА
 
По ваше желание и в удобно за Вас време, наш брокер ще посети имота и ще Ви консултира по всички въпроси, относно необходимите ремонтни, довършителни дейности, вътрешен интериор и обзавеждане. Това е от съществен интерес за осигуряването на подходящ наемател при максимално добри условия.
 
2. ОГЛЕДИ  

Огледите се организират в удобно за Вас време, съобразено и с възможностите на наемателя. На всички огледи задължително присъства брокер, който е готов да отговори на всички възникнали въпроси и да окаже максимално съдействие с професионален съвет. В редица случаи за Вас е важно да получите предварителна информация за потенциалния наемател на имота още преди огледа, затова ние Ви я предоставяме.
 
3. ДОГОВОР ЗА НАЕМ
 
При сключване на договор за наем следва да бъдат договорени всички въпроси от съществено значение за страните, за което имате пълното съдействие от брокера на „Борса имоти“.

Нотариална заверка на договора за наем не е необходима за влизането му в сила, за да възникнат наемните правоотношения е достатъчно сключването на договора в писмена форма.

Неразделна част от договора е приемо-предавателен протокол, в който се описва състоянието на имота, оборудването и обзавеждането в него.

Заплащането на възнаграждението на „Борса имоти“ става при подписване на договора за наем. 
2012 "Борса Имоти" ЕООД. Всички права запазени.
Жил. кооперация "2-ри юни" | Жил. кооперация "Панорама" | Жил. кооперация "28 октомври" |
Bulned Vratza Stone | "Инвест Пропърти" АДСИЦ