"Борса Имоти" ЕООД

Aко наемате имот

Чрез търсене можете да зададете параметри и да прегледате офертите за имоти под наем или да се обадите или посетите някои наш офис и да получите изчерпателна информация. 

1. ОГЛЕДИ

Когато изберете подходящите за вас обяви за наем ние организираме огледа в удобно за Вас време, съобразено и с възможностите на наемодателя. На всички огледи задължително присъства брокер, който е готов да отговори на всички възникнали въпроси и да окаже максимално съдействие с професионален съвет.

2. ДОГОВОР ЗА НАЕМ
 
Когато наемателят се спре окончателно на определен имот, се пристъпва към подписване на Договор за наем.

Нотариалната заверка не е необходима, освен в изключителни случаи, като разхода за нея се заплаща по споразумение.

На датата за влизане в сила на Договора за наем (посочена в него) се подписва приемо-предавателен протокол, неразделна част от договора, описващ състоянието на имота, оборудването и обзавеждането в него като гаранция, че имотът ще бъде върнат в състоянието, в което е нает.

Заплащането на възнаграждението на „Борса имоти“ е при подписване на договора за наем. 
2012 "Борса Имоти" ЕООД. Всички права запазени.
Жил. кооперация "2-ри юни" | Жил. кооперация "Панорама" | Жил. кооперация "28 октомври" |
Bulned Vratza Stone | "Инвест Пропърти" АДСИЦ